Statystyki

  • Odwiedziło nas: 282566
  • Do końca roku: 308 dni
  • Do wakacji: 119 dni

Kalendarium

Pitek, 2021-02-26

Imieniny: Bogumiła, Eweliny
Jesteś tutaj: Start / Projekty / Power SE

Power SE

 

power

 

Szkoła Podstawowa nr 5 w Łodzi realizuje Projekt

„Korzenie i Skrzydła” 

od 31.12.2014 r. do 30.12.2016 r.

 Projekt jest finansowany ze środków programu Unii Europejskiej POWER SE „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”.

  • Na realizację projektu otrzymaliśmy 81.480,72 zł.

  • Naszymi partnerami są dwie szkoły:

-      Blurton Primary School w Stork-on-Trent - Anglia

-      Tisza-parti Általános Iskola w Szeged – Węgry

  • Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia poprzez:

-      poprawę zarzadzania instytucją mi. in wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnej i poprawę organizacji pracy szkoły,

-      podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wdrożenia TIK do nauczania, komunikacji w języku angielskim, najnowszych metod dydaktycznych i pedagogicznych m. in. w zakresie neuropedagogiki

-      poprawienie relacji wewnątrzszkolnych rodzic-nauczyciel-uczeń, kontaktów ze środowiskiem lokalnym oraz wizerunku szkoły w środowisku. 

  • W projekcie uczestniczy 15 nauczycieli, w tym:

-      dyrektor szkoły,

-      2 nauczycieli j. angielskiego,

-      5 edukacji wczesnoszkolnej,

-      5 nauczycieli przedmiotów: języka polskiego, przyrody, matematyki, przedmiotów artystycznych, religii,

-      nauczyciel świetlicy,

-      pedagog.

Efektem projektu ma być opracowanie innowacyjnego szkolnego programu "Uczymy się uczyć", który będzie odzwierciedleniem zmiany podejścia do nauczania, odejście od biernego przyjmowania wiedzy przez uczniów i skoncentrowaniu się na aktywności ucznia będącego partnerem w procesie edukacji, z którego wydobywa się to, co najlepsze poprzez diagnozowanie jego wielorakiej inteligencji i rozpoznawanie dominującego sposobu uczenia się oraz właściwy do tego dobór sposobów i technik uczenia się. Chcemy wprowadzić nowy model nauczania oparty na asymetrii czyli koncentrujący się na uczniu, a nie nauczycielu jako jedynym źródle wiedzy i orientacji moralnej, którego podstawą jest bezpośrednie doświadczanie, nauczanie uczenia się, aktywne i oparte na współdziałaniu z innymi. Chcemy dążyć do oparcia naszego nauczania na pluralistycznym i międzykulturowym modelu kształcenia oraz kształceniu postaw i kompetencji do świadomego i pełnego uczestnictwa w społeczeństwie europejskim. Z założenia nasi uczniowie mają stać się jednostkami żyjącymi i funkcjonującymi w określonych warunkach, ale zdolnymi do przekształcania i ulepszania otaczającej rzeczywistości, którą traktują nie jako prezent od poprzednich pokoleń, ale są w stanie kształtować kulturę własnego społeczeństwa i także siebie tak, by stać się wyemancypowanymi obywatelami.