Statystyki

 • Odwiedziło nas: 282558
 • Do końca roku: 308 dni
 • Do wakacji: 119 dni

Kalendarium

Pitek, 2021-02-26

Imieniny: Bogumiła, Eweliny
Jesteś tutaj: Start / Projekty / Comenius

Comenius

 

comenius

 

18 grudnia 1998 r. została podpisana dwustronna umowa Partnerstwa Szkół pomiędzy szkołą  Zakladni Skola Frenstat p. Radhostem (Czechy) i Szkołą Podstawową nr 5 w Łodzi. 

13 marca 1999 w St. Georgen (Niemcy) została podpisana umowa partnerska pomiędzy trzema szkołami:  Szkołą Podstawową nr 5 w Łodzi (Polska), Základní Škola w Frenštát pod Radhoštěm (Czechy), Robert Gerwig - Schule w St. Georgen (Niemcy).

Efektem współpracy szkół partnerskich były zrealizowane w latach 1999 - 2001 w ramach programu Sokrates Comenius  trzy europejskie projekty edukacyjne o wspólnym tytule:

„Der Wirtschaftliche Wandel in den 3 Europäischen Heimatregionen” – „Gospodarcze przemiany    w 3 regionach europejskich”.

 • W roku szkolnym 1999/2000 - "Gospodarcze przemiany w trzech regionach europejskich Łódź, Frenstat, St.Georgen z uwzględnieniem dotychczasowego rozwoju i perspektyw związanych  z integracją europejską".
 • W roku 2000/2001 - "Rozwój miast (Łodzi, Frenstat, St.Georgen) z uwzględnieniem demografii, handlu i rzemiosła, szkolnictwa i oświaty".
 • W roku 2001/2002 - "Zwyczaje, obyczaje i osobliwości regionów szkół partnerskich, historyczne  i kulturowe uwarunkowania".

W styczniu 2003 roku do grupy partnerskiej dołączyła szkoła węgierska: Szűtz József Általanos Iskola z Kiskunhalas (Węgry).

Po dołączeniu w styczniu 2003 roku szkoły węgierskiej w czterostronnej grupie partnerskiej realizowaliśmy nowy projekt edukacyjny Programu Sokrates Comenius:

 • Środowisko naturalne, przyrodnicze czterech regionów: Łódź - Region Łódzki, St. Georgen - Schwarzwald - Donauquellen-Region,  Frenstat - Valašsko - Moravskoslezsky Kraj i Kiskunhalas-Bacskiskun-Megye i Puszta:

Fauna i flora regionu - rok szkolny 2004/2005
Wybrane problemy środowiska naturalnego regionu - 2005/2006
Walory regionu i czynniki wpływające na jego środowisko naturalne - 2006/2007

Od 29 września 2006 roku umowa partnerska została podpisana z Základná Škola Ladce (Słowacja). Wtedy nastąpiła zmiana języka roboczego partnerstwa na angielski i spotkania uczniów szkół partnerskich zaczęły odbywać się w maju.

Szkoła Podstawowa nr 5 w Łodzi otrzymała grant w wysokości 20.000 Euro z programu Unii Europejskiej LLP Comenius na realizację projektu edukacyjnego "Improving Social Contacts in and out of Schools" – Poprawianie relacji społecznych w szkole i poza nią we współpracy ze szkołami partnerskimi:

 • Robert Gerwig – Shule z St. Georgen - Niemcy
 • Szűts József Általános Iskola z Kiskunhalas – Węgry
 • Základní škola Frenštát pod Radhoštěm – Czechy
 • Základná škola Ladce - Słowacja

Koordynatorem projektu była p. Anna Marciniak. Powołany został zespół ds. realizacji projektu. W jego skład wchodzili nauczyciele:

 • Anna Marciniak – lider zespołu,
 • Dorota Warchoł – pedagog szkolny
 • Elżbieta Marcinkiewicz – opiekun Samorządu Uczniowskiego
 • Małgorzata Wojton pełniąca rolę tłumacza w projekcie.

Projekt był realizowany przez trzy lata szkolne od 1.08.2011 r. do 31.07.2013 r.

Cele projektu:

 • poprawianie wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi członkami społeczności szkolnej
 • nawiązanie współpracy: nauczyciel - uczeń – rodzic
 • poprawienie kontaktów społecznych.

Zamierzaliśmy uświadomić naszym uczniom możliwości poprawy swojego życia, zaoferować im udział w programach i imprezach wewnątrz i na zewnątrz społeczności szkolnej, dzięki czemu ich rozwój społeczny może stać się bardziej skuteczny i jakościowo lepszy. Współpraca nad różnymi zadaniami odbywała się będzie w mieszanych grupach roboczych uczniów pochodzących z różnych środowisk społecznych. Chcieliśmy stworzyć klimat motywujący do działania uczniów wycofanych i zamkniętych, zwiększyć zaangażowanie uczniów w życie szkoły, stymulować postawy prospołeczne, kształtować poczucie odpowiedzialności, wytrwałości, pokonywania trudności, rozwijać umiejętności promowanie siebie, swojej klasy i swojej szkoły. Realizacja projektu stwarzyła ogromną szansę dla naszej szkoły. Dała nam wszystkim: uczniom, nauczycielom i rodzicom możliwość rozbudzenia poczucia utożsamiania się ze środowiskiem szkolnym.