St. Patrick’s Day – Quiz

MP z wykorzystaniem materiałów Macmillan i Pearson

Uwaga! Link do quizu:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kqMGMDoh0EeH6qEkEIwigupwrPeT7l1AjD4CpSTj1yNUREpUREUzV0lMQUtCWTI2MlVJWjRVQVhJVi4u

 

Visit Wales

 

1st of March is one of the most colourful days of the year in Wales. You will find bright yellow daffodils, green leeks and traditional Welsh costumes.

Why?

The national day of Wales, St David’s Day is celebrated on the 1st of March.

This day is a great way to learn about Welsh culture.

Welsh culture is not well-known, so find out what it means to be Welsh!

St David’s Day is a day to explore Welsh food, music, and traditions.

‚Do the little things in life’ is considered St David’s most famous phrase and was one of the last words he spoke before dying. It is still a well-known phrase in Wales.

Usually, St David’s Day is a day of parades and performances. Flags are flown. The national anthem is sung with extra fervour. Children go to school in traditional Welsh dress, and everyone (well, almost) proudly pins a daffodil or leek to their lapel. To mark the special day, Welsh people eat traditional Welsh cakes, lamb, mutton and leek dishes.

Due to the lockdown, St David’s Day might look a bit different.

From Wales to the world:

This Is Wales @WalesDotCom 

MP

 

The European Day of Languages / Europejski Dzień Języków

 

Language learning brings benefits to young and old – you are never too old to learn a language and to enjoy the opportunities it opens up. Even if you only know a few words of the language of the country that you visit (for example on holiday), this enables you to make new friends and contacts.

Learning other peoples’ languages is a way of helping us to understand each other better and overcome our cultural differences.

O Językach

Czy wiecie, że…?

 • Gdyby spróbować określić liczbę języków, którymi posługują się ludzie na całym świecie, z pewnością oscylowałaby ona w przedziale od 6 do 7 tysięcy. Są wśród tych języków oczywiście takie, których używa spora część ludzkości, a jednym ze zdecydowanie najpopularniejszych jest język angielski. Posługują się nim ludzie w ponad 100 państwach na całej Ziemi. Tuż za nim plasuje się język arabski, używany w 60 krajach. Na następnym miejscu znajduje się język francuski stosowany w 50 krajach, a dalej – hiszpański, perski oraz niemiecki.
 • Warto zaznaczyć, iż język angielski uznawany jest za język główny w 101 krajach, zaś w roli języka urzędowego występuje jedynie w 35 państwach. Obecnie to jeden z najbardziej wpływowych języków, umożliwiający porozumiewanie się niemal w każdym zakątku świata.
 • Język chiński należy do języków o największej liczbie użytkowników. Obecnie językiem tym posługuje się więcej niż 1,3 mld ludzi. Chiński należy do rodziny języków chińsko-tybetańskich, a swoim zasięgiem obejmuje następujące państwa: Chiny, Hongkong, Koreę Północną i Południową, Wietnam, Singapur, Filipiny oraz wiele innych.
 • W samej Europie funkcjonuje około 225 rodzimych  języków, co stanowi mniej więcej 3% liczby wszystkich języków świata.
 • Najwięcej ze wszystkich języków świata funkcjonuje na terenie Azji i Afryki.
 • Co najmniej połowa światowej populacji jest dwu- lub wielojęzyczna.
 • W codziennym życiu Europejczycy coraz częściej mają do czynienia  z językami obcymi. Istnieje zatem potrzeba wzbudzenia wśród obywateli Europy większego zainteresowania językami obcymi.
 • Zakres słownictwa wielu języków obejmuje 50 000 lub więcej słów, lecz poszczególni użytkownicy  języków zazwyczaj znają i wykorzystują ledwie ułamek całkowitego zasobu słów – w codziennych rozmowach ludzie cały czas stosują te same kilkaset słów.
 • Języki pozostają ze sobą w nieustającej interakcji, wpływając na siebie wzajemnie na wiele sposobów: język angielski czerpał niegdyś liczne zapożyczenia wyrazów i sformułowania z  innych języków, dzisiaj zaś języki europejskie zapożyczają   wiele słów z języka angielskiego.
 • W pierwszym roku życia dziecko wydaje szeroką gamę dźwięków: w końcu pierwszego roku życia pojawiają się pierwsze zrozumiałe słowa;  w wieku trzech lat dziecko formułuje zdania złożone, a w wieku lat pięciu dysponuje już zasobem kilku tysięcy słów.
 • Język ojczysty to zazwyczaj język, który znamy  najlepiej i najczęściej z niego korzystamy. Istnieją jednak osoby „doskonale dwujęzyczne”, które potrafią posługiwać się równie biegle dwoma językami.  Zazwyczaj jednak osoby dwujęzyczne nie wykazują się idealną biegłością w obu językach.
 • Wielojęzyczność niesie  liczne korzyści: ułatwia uczenie się kolejnych języków, wpływa pozytywnie na proces myślenia i sprzyja kontaktom z innymi ludźmi i kulturami.
 • Dwujęzyczność oraz wielojęzyczność niosą za sobą także pewne korzyści natury ekonomicznej: osobom mówiącym w kilku językach łatwiej jest znaleźć pracę, zaś przedsiębiorstwa wielojęzyczne są bardziej konkurencyjne  niż przedsiębiorstwa monojęzyczne.
 • Języki są ze sobą powiązane w taki sam sposób, jak powiązani są członkowie rodziny. Większość języków europejskich należy do wielkiej rodziny indoeuropejskiej.
 • Większość języków Europy podzielić można na trzy rodziny: języki germańskie, romańskie i słowiańskie.
 • Rodzina języków germańskich obejmuje między innymi języki duński, norweski, szwedzki, islandzki, niemiecki, niderlandzki, angielski i jidysz.
 • Rodzina języków romańskich obejmuje między innymi język włoski, francuski, hiszpański, portugalski i rumuński.
 • Rodzina języków słowiańskich obejmuje między innymi język rosyjski, ukraiński, białoruski, polski, czeski, słowacki, słoweński, serbski, chorwacki, macedoński i bułgarski.
 • Większość języków europejskich opiera się na alfabecie łacińskim. Niektóre języki słowiańskie opierają się na cyrylicy. Grecki, jidysz, ormiański i gruziński posiadają własny alfabet.
 • W większości krajów Europy istnieje kilka języków regionalnych czy języków mniejszości – niektóre z nich zyskały nawet status oficjalny.
 • Języki pozaeuropejskie często używane  na terytorium Europy to arabski, chiński oraz hindi; każdy z nich dysponuje własnym systemem zapisu słów.
 • Rosja (148 milionów mieszkańców) może poszczycić się największą liczbą używanych na jej terytorium języków: w zależności od zastosowanych kryteriów jest ich od 130 do 200.
 • W skutek napływu imigrantów oraz uchodźców Europa staje się coraz bardziej wielojęzyczna.  W samym tylko Londynie mówi się w  około 300 językach (arabski, turecki, kurdyjski, języki berberyjskie, hindi, pendżabski itd.).
 • Sztuczny język Esperanto został wynaleziony przez polskiego okulistę Ludwiga Lazarusa Zamenhofa. Opublikowano go w 1887 r. w języku rosyjskim jako Mezhdunarodny yazyk (język międzynarodowy) pod pseudonimem Doktoro Esperanto (doktor pełen nadziei).

Z okazji Europejskiego Dnia Języków zapraszam do rozwiązania quizu językowego, sprawdzającego wiedzę o językach naszego kontynentu.

Link do quizu:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kqMGMDoh0EeH6qEkEIwigupwrPeT7l1AjD4CpSTj1yNUOEcwOU5aSjhYTURCRU9MRzY4NkJWVkZLNy4u

MP.

 

 

 

 

Celebrities speaking languages

Many successful people speak various languages. Not only does it help in their job, but it also opens the door to understanding different cultures and enjoying other countries much deeper.

And if that was not enough yet: studies have been showing that speaking several languages is one of the best exercises your brain can get.

Colombian singer, Shakira is a native Spanish speaker who is fluent in English and Portuguese, as well as some Italian, French, Catalan and Arabic. It has been known that Shakira is interested in world history and frequently studies the history and languages of the countries she visits.

 

Besides being one of the best Tennis players in the world, Novak Djokovic is a passionate linguist. The intelligent Serb revealed he is skilled in seven different languages: Serbian (his mother tongue), English, German, Italian, French, Arabic, and Russian. He is also keen to learn many more. He hopes to extend his knowledge of Chinese characters from a couple to 1000 or even 2000. He goes on to explain that beauty lies in the endless learning process, seeing each misunderstanding as an opportunity to learn more. “We have a saying in our country: The more languages you know, the more is your worth as a person.” — Novak Djokovic.

 

The Italian actress, Monica Bellucci speaks a variety of languages. She is fluent in English, French and Spanish, and knows some Serbian and Farsi as well. Since she has played in all these languages, it can be said that Monica is a real multilingual star. About her talent, for languages, she says: “I have a good ear, that’s for sure.”

Despite the fact that most of the members of royal families speak at least two foreign languages, no one can beat Queen Silvia of Sweden, who can hold speeches in six languages and is nearly fluent in Swedish sign language.    Born to a German father and Brasilian mother, her Majesty already spoke three languages, besides her native German and Portuguese, when she moved to Sweden. At the age of 32 she god married to the King and learned Swedish.

 

One of the most stunning bilingual celebrities around, Natalie Portman is actually a multilingual star who has several languages under her belt. The Oscar-winning actress is fluent in Japanese, German and Spanish, also gets away with a light sprinkling of French, even though it’s not fluent, and sometimes gives interviews in her native language Hebrew.

Can you think of any other celebrities or famous people who you think should be on this list?

Zdjęcia, źródło Wikipedia.

MP.

St. Patrick’s Day 2020

St. Patrick’ s Day is one of the world’s greatest national holidays.  But in this year a number of Ireland’s St. Patrick’s Day parades have been cancelled over fears the mass gatherings would contribute to the spread of the coronavirus outbreak.
The St. Patrick’s Day festival in Ireland takes place annually from March 13-17.

One of the biggest parades, in Dublin, was due to happen this week. The city cancelled the celebration over coronavirus fears.

Although our students are at home now some of them have remembered about this special day.

Well done, Victoria! 

MP

St. Andrew’s Day – Andrzejki

‚Andrzejki’ took place in our school on 29th November.

Andrzeju, Andrzeju             Andrew, Andrew                                                                Prosimy dziś Ciebie,             We ask you today,                                                              Pozwól nam zobaczyć          Let us see                                                                              Co pisane nam w niebie.      What’s written to us in heaven.

The group of students from classes 4-8 prepared fortune-telling for all students from the school. For two hours they themselves changed into ‚divination masters’. We have predicted our profession, travels awaiting for us or the name of the chosen one, where in the world we will meet a chosen girl’s heart. We have come to know a further and closer future. There were runes of runes, using dice and playing cards. We were looking something under the cups. There was a disco too. Everyone had a great time. We hope that all good fortune-telling will come true. In the pictures, the snapshots from this event.

MP.

Saint Patrick’s Day celebrations

Saint Patrick’s Day is a cultural and religious celebration that happens annually on 17 March to mark the death date of the patron saint of Ireland, Saint Patrick. It is also a public holiday in Ireland. The colour green, pots of gold, shamrock, and leprechaun are often associated with the celebration.

Most people, whether they are Irish or not, wear green on this day. One of the Irish traditions is to pinch anyone who is not wearing green on St. Patrick’s Day.

The shamrock is worn as a badge. Three is Ireland’s magic number and the three leaves that make up the shamrock are supposed to bring good luck. They also represent the Holy Trinity in the Christian religion.

The leprechaun is a small Irish fairy who dresses like a shoemaker. Leprechaun is an unfriendly little man who lives alone in the forest, spending time making shoes and guarding their gold treasures. If you catch a leprechaun, he’ll be forced to tell you where he hides his pots of gold.

There are photos of our celebrations

Karolina, your cupcakes were yummy! 🙂

MP.

Polish Carnival traditions

The Rio de Janeiro or the Venice Carnival celebrations are well known around the world. What about Polish Carnival?

Carnival, known as old Polish ‘zapusty’, in Poland is a time from New Year to Ash Wednesday.

During this time are held very fashionable carnival parties. Schools in Poland usually organise special dress-up parties for their students. Children dress up as their favourite characters from fairy tales or favourite heroes.

In the last week of the carnival – known as ‘ostatki’ – we eat delicious ‘faworki’ and ‘pączki’.At the Fat Thursday on the Polish tables cannot miss the delicious doughnuts.

In our school also took place carnival fun. Children played in the rhythm of disco music. They dressed up as favourite characters and had great fun.

M.P.

The celebration of Polish Independence Day in our school

Poland celebrates Independence Day on November 11. This year marks the centenary of regaining independence after more than 120 years of foreign rule.
Our school prepared an artistic programme consisting of poetry, music and visual footage presenting Polish history.
Today at exactly 11:11 am, students from our school have sung the national anthem to celebrate independence centennial. MP.

We are against bullying!

Our students and teachers stand together against bullying! They are joining together and taking action to create safe school, free from bullying and intolerance.

Our project has inspired students to develop and share ways to resist bullying and promote an atmosphere of acceptance and inclusion.

Remember! Be a good friend, be polite, show respect and work together!