Statystyki

 • Odwiedziło nas: 252226
 • Do końca roku: 69 dni
 • Do wakacji: 245 dni

Kalendarium

Pitek, 2020-10-23

Imieniny: Edwarda, Marleny

INFORMACJE OGÓLNE

Artykuły

HARMONOGRAM KONSULTACJI/LEKCJI ON-LINE

2020-04-12

HARMONOGRAM KONSULTACJI/LEKCJI ON-LINE
NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW KLAS IV-VIII

Czytaj więcej o: HARMONOGRAM KONSULTACJI/LEKCJI ON-LINE

REGULAMIN ZDALNEGO NAUCZANIA

2020-03-29

SZANOWNI PAŃSTWO
PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM ZDALNEGO NAUCZANIA,
KTÓRY OBOWIĄZUJE W NASZEJ SZKOLE

 

Czytaj więcej o: REGULAMIN ZDALNEGO NAUCZANIA

INFORMACJA DLA RODZICÓW 25 marca 2020 r.

2020-03-25

Szanowni Państwo
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493) Szkoła Podstawowa nr 5 w Łodzi od 25 marca 2020 będzie funkcjonowała w trybie zdalnego nauczania.

1. Ustalone zostały drogi komunikacji z uczniami w celu przekazywania materiałów edukacyjnych oraz  metody i techniki kształcenia na odległość:

 • publikowanie materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły: sp5lodz.szkonastrona.pl, dla uczniów z ograniczonym dostępem do Internetu,
 • korzystanie z usługi Office do współpracy z uczniami korzystającymi z bardziej zaawansowanych narzędzi i nielimitowanego dostępu do Internetu, posiadających konta w usłudze Office i wymagających zindywidualizowanej ścieżka nauczania,
 • do komunikacji i prowadzenia konsultacji wykorzystywany będzie panel komunikacyjny w dzienniku elektronicznym Librus

2. W tym okresie wszystkie zadania dydaktyczne prowadzone będą przez nauczycieli za pomocą łączy internetowych i dostępnych form komunikacji w godzinach 8.00 – 16.00:

 • monitorowanie pracy uczniów
 • udzielanie bieżącej informacji zwrotnej
 • konsultacje z uczniami i rodzicami w sprawie realizacji przydzielonych zadań
 • konsultacje w sprawach prowadzonej przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wsparcia dla uczniów objętych tą pomocą

3. Zadania będą przekazywane uczniom zgodnie z tygodniowym planem zajęć. Uczniowie otrzymają:

 • informację o tematach, celach związanych z ich realizacją i kryteriach sukcesu
 • dostęp do materiałów, z którymi muszą się zapoznać
 • odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości,
 • informację o sposobach monitorowania działań uczniów
 • informację o ustalonych sposobach prezentacji zadań i ich oceny.
 • informację zwrotną na temat wykonanego zadania, wskazującą, co uczeń robi dobrze i w jakim kierunku musi pracować dalej, aby osiągnąć założony cel.

 Czynności te wykonywane będą w czasie indywidualnie uzgodnionym z poszczególnymi uczniami

4. Zadania przekazane do realizacji uczeń może realizować w indywidualny sposób i w godzinach, które odpowiadają jego aktywności i możliwościom.  Zadania będą przygotowane w taki sposób, aby:

 • praca nad realizacją zadań nie przekraczała dziennie: dla uczniów klas IV-VIII – 6 godz., klas I-III – 3 godz., nad czym będą czuwać wychowawcy klas i monitorować zadania przekazywane do realizacji przez innych nauczycieli
 • zapewnić różne formy aktywności uczniom, a korzystanie z narzędzi informatycznych mogło odbywać się w sposób, który umożliwi korzystanie z nich również pozostałym członkom rodziny.
 • umożliwić różne formy aktywności fizycznej, możliwe w miejscu zamieszkania – dotyczy wszystkich grup wiekowych, co mają na uwadze nauczyciele wychowania fizycznego i będą proponować różne sposoby tej aktywności . Rodziców prosimy, aby w czasie pracy ucznia zaplanować przerwy w trosce higienę pracy umysłowej.

5. Warto wykorzystać ten czas, aby dziecko nauczyło się:

 • dbać o ład i porządek w miejscu nauki
 • zarządzać swoim czasem
 • planować swój dzień przez  wprowadzenie regularnego rytmu dnia, określanego przez ustalone stałe pory na posiłki, realizację zadań edukacyjnych, różne formy aktywności fizycznej, kontakty z rówieśnikami prowadzone on-line, czas na rozwój zainteresowań

6. Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej nawiążą kontakt z Państwa dziećmi i ustalą z nimi sposoby komunikacji, zakresy programowe z poszczególnych przedmiotów, sposoby oceniania.

7. Bardzo proszę o obserwowanie naszej strony: sp5lodz.szkolnastrona.pl, tam będą pojawiały się informacje (od pracowników pedagogicznych), które będą mogły być wykorzystywane przez naszych uczniów, ale też przez Państwa całe rodziny: gry, zabawy, polecane książki, artykuły. W najbliższym czasie pojawią się propozycje wirtualnej świetlicy szkolnej.

8. Dołożymy wszelkich starań, aby to nowe dla nas wszystkich zadanie, jakim jest nauczanie zdalne, było efektywne, jak najmniej stresujące, jak najbardziej wspierające. Proszę również o wyrozumiałość i danie nam czasu na nauczenie się tego i wyciąganie wniosków z naszych niepowodzeń.

9. Proszę pamiętać, żeby wspierać dziecko, nie wyręczyć go w realizacji obowiązków, zachęcić je do pracy własnej, uczyć odpowiedzialności, uczciwości, poszukiwania rozwiązań oraz zorganizowania sobie dnia pracy.

10. W przypadku jakichkolwiek trudności, wątpliwości zapraszam do kontaktu z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, specjalistami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Z poważaniem
Dyrektor szkoły
Anna Marciniak

 

Czytaj więcej o: INFORMACJA DLA RODZICÓW 25 marca 2020 r.