Statystyki

 • Odwiedziło nas: 282576
 • Do końca roku: 308 dni
 • Do wakacji: 119 dni

Kalendarium

Pitek, 2021-02-26

Imieniny: Bogumiła, Eweliny
Jesteś tutaj: Start / O placówce

O placówce

Od roku szkolnego 2017/2018 szkoła stała się ośmioletnią szkołą podstawową.

W szkole jest 15 oddziałów. W klasach 1-7  uczy się 319 uczniów.

 

Szkoła się rozwija, prowadzone są inwestycje w rozwój bazy szkoły:

 • W październiku 2012 roku utworzona została ze środków własnych nowa świetlica, zaadaptowano 3 sale szkolne na potrzeby świetlicy.
 • W lipcu i sierpniu 2013 roku utworzono węzeł sanitarny z natryskami i wyremontowano dwie rozbieralnie przy salach gimnastycznych (łączny koszt 104 tys. ze środków uzyskanych zł z Rady Osiedla „Górniak”).
 • W lipcu i sierpniu 2014 roku wykonano remont stołówki i wzmocniono fundamenty północnej ściany budynku szkoły (200 tys. zł: 100 tys. zł. z budżetu miasta i 100 tys. z Rady Osiedla „Górniak”).
 • W październiku i listopadzie 2014 roku została utworzona ekopracownia  (34.920 zł z WFOŚ i GW w Łodzi).
 • Od sierpnia 2014 do sierpnia 2015 roku zostały zaadaptowane 3 sale lekcyjne na potrzeby edukacji wczesnoszkolnej, ze względu na powiększenie szkoły z 11 do 14 oddziałów.
 • W sierpniu 2015 roku ze środków własnych zaadaptowaliśmy wyłączoną z eksploatacji salę i utworzyliśmy w niej nową pracownię do języka angielskiego.
 • W lutym i marcu 2016 r. wykonano remont sali gimnastycznej (75 tys. zł z RO „Górniak”).
 • W kwietniu 2016 roku utworzono nowoczesną pracownię komputerową (25 tys. z RO „Górniak” i 4 tys. ze środków własnych szkoły)

Od 23 września 2013 roku do końca roku szkolnego 2013/14 uczestniczyliśmy w programie „Wyjątkowy uczeń”. Projekt stworzył uczniom klas I-III możliwość udziału w szerokiej gamie zajęć pozalekcyjnych wyrównujących ich szanse edukacyjne:

 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji.
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami z języka angielskiego.
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania humanistyczne dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 • Terapia pedagogiczna.

Szkoła została wyposażona w pomoce dydaktyczne na potrzeby edukacji wczesnoszkolnej.

         Stale inwestujemy w nowoczesność. W 2013 roku opracowany został europejski plan rozwoju szkoły będący punktem wyjścia do projektu „Korzenie i skrzydła”. Aplikowaliśmy o środki
z funduszy unijnych i na realizację tego projektu uzyskaliśmy grant w kwocie 81480,72 zł z programu POWER SE. Jesteśmy w trakcie jego realizacji. Rozpoczął się w styczniu 2014 roku, a zakończy się w grudniu 2016 roku.

W roku szkolnym 2015/2016 piętnastu nauczycieli naszej szkoły doskonaliło swoje umiejętności zawodowe w szkołach: Regent Oxford, Regent London, Blurton Primary School
w Wielkiej Brytanii i w  Tisza-parti Általános Iskola na Węgrzech.

W 2013 roku utworzona została szkolna sieć Wi-Fi obejmującą zasięgiem cały budynek szkolny. Wprowadzony został dziennik elektroniczny i jest jedyną formą prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania. 7 sal lekcyjnych wyposażonych zostało w tablice interaktywne.

W roku szkolnym 2015/16 nawiązano nowe partnerstwa ze szkołami:

 • Tisza-parti Általános iskola w Szeged (Węgry)
 • Blurton Primary School (Wielka Brytania)

W kwietniu 2016 r. podpisaliśmy umowę partnerską, na potrzeby realizacji nowego projektu w programie Erasmus Plus ze szkołami:

 • Blurton Primary School (Wielka Brytania)
 • Základní škola a Mateřská škola (Czechy)

         Podejmujemy działania zmierzające do podniesienia poziomu jakości nauczania, integracji społeczności szkolnej i podniesienia prestiżu szkoły.

 W marcu 2016 roku złożyliśmy wniosek aplikacyjny o środki z programu RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji na projekt „Moja szkoła moją szansą!” o wartości 499 923,13 zł.

         W ubiegłym roku szkolnym podjęliśmy działania związane z organizacją jubileuszu szkoły oraz nadaniem szkole imienia. Nasi uczniowie poznawali sylwetkę naszego patrona Stefana Batorego.   Odtworzyliśmy historię szkoły od 1862 roku. Dało nam to okazję do przywołania wspomnień, odtworzenia przeszłości i pamięci o ludziach, którzy pracowali na sukces tej szkoły.

         Nasza szkoła swoim 154-letnim stażem wrosła w pejzaż miasta, stała się szkołą pokoleniową. Wzrost jej prestiżu wynikający z pasji i twórczej pracy całej rady pedagogicznej to dla nas wielka radość! Z ogromną dumą będziemy nosić królewskie imię Stefana Batorego.

 Opracowała: Małgorzata Pawełczyk

Artykuły

WYNIKI OGÓLNOŁÓDZKIEGO FOTOGRAFICZNEGO „NATURALNIE ODPOWIEDZIALNI – MODA NA EKOLOGIĘ”

2016-05-18

WYNIKI OGÓLNOŁÓDZKIEGO FOTOGRAFICZNEGO

„NATURALNIE ODPOWIEDZIALNI – MODA NA EKOLOGIĘ”

Pod patronatem Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi.

Konkurs o tematyce ekologicznej dotowany przez

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Łodzi.

Czytaj więcej o: WYNIKI OGÓLNOŁÓDZKIEGO FOTOGRAFICZNEGO „NATURALNIE ODPOWIEDZIALNI – MODA NA EKOLOGIĘ”

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie